Đội ngũ chuyên gia Zacy Academy

Mr. Trần Đình Thăng

Chủ tịch Zacy Holdings

Ms. Jess Kim

CEO Zacy Academy – Master Sale 600 tỷ

Ms. Vũ Hương

Thạc sĩ tài chính – Đại học Rennes 1 (Pháp)

Mr. Nguyễn Tuấn Hùng

Bác sĩ da liễu – Giám đốc kinh doanh Zacy Academy

Mr. Kenny Tuấn Nguyễn

Master phun xăm – Người nắm giữ nhiều kỷ lục PMU tại Việt Nam

Ms. Bùi Ánh Ngọc

Chuyên gia đào tạo tư vấn – Giám đốc thị trường tại Zacy Academy

Ms. Hằng Dương

Giám đốc đào tạo chuyên môn Zacy Academy

Mr. Tạ Bình Minh

Chuyên gia thẩm mỹ & Cố vấn chuyên môn tại Zacy Academy

Ms. Lưu Phương

Giám đốc chuyên môn Zacy Aesthetics

Các khóa học nổi bật

All in One

Đào tạo kinh doanh

Quản trị tài chính

Đào tạo kinh doanh

Quản trị nhân sự

Đào tạo kinh doanh

Sói già phố Wall

Đào tạo kinh doanh

Điều trị da chuyên sâu

Đào tạo chuyên môn

Dưỡng sinh hệ bạch huyết

Đào tạo chuyên môn