Thu Hằng Spa

Học Sale từ chị Kim, anh Hùng khiến cho mình tìm lại lửa trong công việc. Hoá ra ngoài kiến thức và kỹ năng thì nhiệt huyết của nghề quan trọng đến thế. Biết ơn Zacy Academy nhiều lắm!

Bài này đã được đăng trong . Đánh dấu trang liên kết này .