CEO Bloom Spa

Những kiến thức mình tưởng là đã nắm rất chắc rồi, thực tế khi tham gia khoá học cùng anh Thăng, chị Kim, mình mới biết rằng không hề nắm được bản chất và đang áp dụng nửa vời. Rất cảm ơn anh chị

Bài này đã được đăng trong . Đánh dấu trang liên kết này .